18 Ekim 2010 Pazartesi

Kaynak Sağlayacılara Vadedebilecekleriniz


Kaynak görüşmesinde bol keseden atmamak için mutlaka okuyun. Aman diyelim! Aşağıdaki cümleleri gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz:

"Desteklediğiniz proje kapsamında gerçekleştireceğimiz etkinliklerde sizin desteğinizi vurgulayacağız. 
Proje ile ilgili duyuru, bülten ve benzeri tanıtımlarda da sizin desteğinizi vurgulayacağız. 
Proje ile ilgili afiş ve tüm diğer basılı tanıtım malzemelerinde, örgütlenme web sitesi ve e-bülteninde proje destekçisi kurumun logosuna yer veriyoruz. 
Proje süresince proje destekçisi kurumun Toplum Gönüllüleri Vakfı internet sayfasında yel alan Yerel Destekçiler bölümünde Proje Destekçisi olduğunun vurgulanır ve logonuza yer verilebilir (1).
Proje süresince proje destekçisi kurum, kendi yayınlarında, reklâmlarında, halkla ilişkilerinde, yıllık faaliyet raporlarında ve internet sayfasında sağlamış olduğu destekten söz edebilir  ve proje çalışmalarını duyurabilir. 
Toplum Gönüllüleri Vakfı’na Bakanlar Kurulu’nun 29.7.2004 tarih ve 2004;/8253 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır. TOG’a proje kapsamında sağlanacak ayni ya da nakdi kaynak destekçi kurum veya kişi tarafından vergi matrahından düşülebilir. (2) (Resmi Yazıyı İndir) 
Proje Destekçisi Kuruma sağlamış olduğu ayni ve/veya nakdi destek karşılığı bağış makbuzu ve teşekkür belgesi gönderilecektir. (Bkz. Bağış Makbuzu Hakkında Herşey)
Toplum Gönüllüleri Vakfı hesapları bağımsız denetleme kuruluşu Mazars/Denge tarafından denetlenmektedir."
DİPSOSLAR

(1) Proje ile ilgili haber ve Proje Destekçisi Kurumun logosu İletişim Departmanı’na destek sağlandıktan sonra en geç 7 gün içerisinde bildirilmelidir.
(2) Bu konu ile ilgili yazı kaynak dosyası ile beraber sunulmalıdır.

    Hiç yorum yok: