18 Ekim 2010 Pazartesi

TOG Sponsorluk Kategorileri

TOG Sektörel Ana Sponsoru:
TOG’un her sektörden sadece bir Sektörel Ana Sponsoru olabilir. Sektörel Ana Sponsorun sağladığı kaynak TOG’un amaçları doğrultusunda, TOG yönetiminin uygun gördüğü şekillerde ve miktarlarda vakfın etkinliklerine ve genel giderlerine aktarılır. (Bkz.Şu an kim?)


Proje Ortakları:
TOG Proje Ortakları bütçesi önceden belirlenmiş olan bir projenin maliyetlerinin tümünü ya da bir bölümünü proje süresince karşılayan kuruluşlardır. Proje Ortakları’nın destekledikleri proje etkinliklerine azami oranda katılımının sağlanması hedeflenir. (Bkz. Şu an kim?)
TOG Kurumsal Destek Sponsorları:
TOG Kurumsal Destek Sponsorları, TOG’un etkinlikleri için herhangi bir projeye bağlı olmaksızın hizmet, ekipman ya da ayni ve/veya nakdi katkı sağlayan kuruluşlardır. (Bkz. Şu an kim?)Gençler Toplum Hizmetinde Kampanya Destekçileri:
Gençler Toplum Hizmetinde Kampanya Destekçileri her ay düzenli ve küçük katkılarla TOG’u desteklemektedirler. Gençler Toplum Hizmetinde Kampanya Destekçilerinin sağladığı kaynak TOG’un amaçları doğrultusunda, TOG yönetiminin uygun gördüğü şekillerde ve miktarlarda vakfın etkinliklerine ve genel giderlerine aktarılır. 


Ürün İşbirliği:
Şirketlerin belirli ürün ya da hizmet satışlarından elde ettikleri gelirin tamamı ya da bir bölümünü TOG’a bağışlamaları ile sağlanır. (Bkz. Şu an kim?)

Diğer:
TOG’a herhangi bir proje ya da fon kapsamı dışında nakdi veya ayni bağışta bulunan kişi ve kurumlar, TOG Burs Fonu Destekçileri, TOG Gençlik Fonu Destekçileri.

Bu kategorilerin yanı sıra, Sertifika Satışları, Kurucu Taahhütleri, Kaynak Geliştirme Etkinlikleri; TOG BAZAR Kermesi, TOG GECE ve Gençlere Değer  TOG’un kaynak geliştirme çalışmaları arasında yer almaktadır.


Hiç yorum yok: