27 Aralık 2010 Pazartesi

TOG Ofiste Kim Kimdir

Bazen TOG Ofis'te kimin ne iş yaptığını anlamak bir tavşana daktilo yazdırmaktan daha zor olabiliyor. İşte Türkiye blog camiasında ilk defa Mutfaktayken olarak biz TOG Ofis kadrosunu ifşa ediyoruz.


Genel Müdür
Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği Yörük, TOG Ofis'in genel koordinasyonundan sorumludur.


Genel Müdür
Yörük Kurtaran
yoruk.kurtaran@tog.org.tr


Saha Departmanı


TOG sahasını organizasyonel olarak destekleyen ve vakıfla saha arasında iletişimi güçlendiren departmandır.
Saha Departmanı'yla aşağıdaki durumlarda bağlantıya geçebilirsiniz:
  • TOG örgütlenmesi olarak yerelde yaptığınız işler için kaynak talebiniz varsa,
  • Yeni gönüllülere TOG tanıtımı yaptırmak isterseniz (Sarı anahtar),
  • Atak, yaz projesi yapmak isterseniz,
  • Gençlik Konseyi organizasyonu, katılımı ve içeriğiyle ilgili talebiniz olursa,
  • Yerelde yaptığınız çalışmaları geliştirmek için fikir, bağlantı, kaynak vb. konularda destek isterseniz.
Kim kimdir?
Saha departmanını koordinasyonundan Emrah sorumlu. Can, Özge K., Müge, Çağlar, Abay ve Ece gönüllü saha sorumlularıyla beraber TOG örgütlenmelerini destekliyorlar. Ayrıca saha departmanının sorumlu olduğu konsey, Atak, yaz projesi, atölyeler, tema, bazı projelerde görev alıyorlar.
Sevcan ve Volkan gençlik merkezlerinde gençlik çalışmaları yürütüyorlar. Fatma ve Sevgül de gençlik merkezinin diğer çalışanlarıdır. 

Saha Departmanı Yöneticisi
Emrah Gürsel
emrah.gursel@tog.org.tr
 Saha Koordinatörü
Can Ercebe
can.ercebe@tog.org.tr
Saha Koordinatörü
Özge Konuralp
ozge.konuralp@tog.org.tr
Saha Koordinatörü @ İzmir Koordinasyon Merkezi
Müge Kılınç
muge.kilinc@tog.org.tr
Saha Koordinatörü @ Ankara Koordinasyon Merkezi
Çağlar Karakış
caglar.karakis@tog.org.tr
Saha Koordinatörü @ Diyarbakır Koordinasyon Merkezi 
Abdurrahman Abay
abdurrahman.abay@tog.org.tr
Saha Koordinatörü @ Ankara Koordinasyon Merkezi
Ece Milli
ece.milli@tog.org.tr
İğne Deliği Gençlik Merkezi Sorumlusu, Samsun
Sevcan Koç
sevcan.koc@tog.org.tr
Pembe Ev Gençlik Merkezi Sorumlusu, Beykoz/İstanbul
Volkan Pirinççi
volkan.pirincci@tog.org.tr
Eğitim Departmanı


TOG'un yürüttüğü akran eğitimi programlarından sorumlu departmandır.
Eğitim Departmanı'yla aşağıdaki durumlarda bağlantıya geçebilirsiniz:
  • Akran eğitimlerimizden herhangi bir tanesini grup/örgütlenme olarak almak istiyorsanız,*
  • Akran eğitimlerinde eğitmen olmak istiyorsanız,
  • Başka bir kuruluşun düzenlediği bir eğitime TOG adına katılmak istiyorsanız.

 * Anahtar eğitimleri (mavi, kırmızı, yeşil), üreme sağlığı, sağlık okuryazarlığı, sosyal haklar, insan hakları vd. eğitimlerdir.
Kim kimdir? 
Sener (Şener değil Sener), departmanın koordinasyonundan sorumlu. Başak üreme sağlığı, Duygu sağlık okuryazarlığı, Alper sosyal haklar ve savunuculuk, Hakan insan hakları çatısı altındaki ayrımcılık, barış, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eğitimlerini koordine ediyorlar.
Cengiz, Özge S. ve Gülcan ise Anahtar eğitimlerinden sorumlular. 
 
Eğitim Departmanı Yöneticisi
E. Sener Ünal
sener.unal@tog.org.tr
Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Eğitim Koordinatörü
Başak Tuğsavul
basak.tugsavul@tog.org.tr
Sağlık Okuryazarlığı Eğitim Koordinatörü
Duygu Güner
duygu.guner@tog.org.tr
Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitim Koordinatörü
Alper Şentürk
alper.senturk@tog.org.tr
Eğitim Koordinatörü
Cengiz Kayhan
cengiz.kayhan@tog.org.tr
Eğitim Koordinatörü
Özge Sönmez Vardar
ozge.sonmez@tog.org.tr
Demokrasi ve Haklarımız Eğitim Koordinatörü
Hakan Kahraman
hakan.kahraman@tog.org.tr
Eğitim Departmanı Asistanı
Gülcan Aktay
gulcan.aktay@tog.org.tr


Projeler Departmanı


TOG'un kurumsal ortaklıklarla yürüyen bazı projelerinin koordinasyonundan ve yeni projelerin yazılmasından sorumlu departmandır. Bir proje fikriniz var ve fon başvuru yapmayı düşünüyorsanız projeler departmanından destek isteyebilirsiniz.


Kim kimdir? 
Jülide genel koordinasyondan, Umut Güneş Kuşağı'ndan ve Derya Okulum Geleceğim projesinden sorumludur.


Projeler Departmanı Yöneticisi
Jülide Erdoğan
julide.erdogan@tog.org.tr
Proje Koordinatörü
Umut Karapeçe
umut.karapece@tog.org.tr
Proje Koordinatörü
Derya Kılıçalp
derya.kilicalp@tog.org.tr


Gençlik Araştırmaları Departmanı

Gençlik Araştırmaları Departmanı karar vericilerle ilişkiler, gençlik politikalarını etkileme ve gençlik araştırmalarından sorumludur.
Gençlik ve öğrenci ihtiyaçlarını çözmeye ilişkin önerilerinizi iletebilirsiniz.


Kim kimdir?
Özlem E. departmanın koordinasyonundan sorumludur. Gökdağ Adrese Büyüteç projesini koordine etmekte ve Özlem Ç. ona yardım etmektedir.


Gençlik Araştırmaları Yöneticisi
Özlem Ezgin
ozlem.ezgin@tog.org.tr
Gençlik Araştırmaları Koordinatörü
Gökdağ Göktepe
gokdag.goktepe@tog.org.tr
Gençlik Araştırmaları Proje Asistanı
Özlem Çolak
ozlem.colak@tog.org.tr


Uluslararası İlişkiler Departmanı

- Yurtdışına kısa veya uzun dönemli gitmek mi istiyorsanız,
- Youth-in-Action (Gençlik Programı) kapsamında uluslararası bir proje yapmak istiyorsanız,
- Uluslararası projeler aracılığıyla dünya ve Avrupa halklarının yakınlaşmasında birebir rol almak istiyorsanız uluslararası ilişkiler departmanı ile yolunuz kesişecek demektir.


Kim kimdir?
Evren genel koordinasyondan, Levent ise Avrupa Gönüllü Hizmeti'nden sorumludur.

Uluslararası İlişkiler Departmanı Yöneticisi
Evren Ergeç
evren.ergec@tog.org.tr
Avrupa Gönüllü Hizmeti Koordinatörü
Levent Yücel
levent.yucel@tog.org.tr


Mali ve İdari İşler Departmanı


Burslarla ilgili bir işiniz veya sorularınız varsa, staj yapmak istiyorsanız veya bir yetişkinin rehberliğini istiyorsanız mali ve idari işler departmanıyla bağlantıya geçmelisiniz.


Kim kimdir?
Nazan Hanım departmanın koordinasyonundan sorumlu. Oğuz mali işlerle ilgili çalışıyor. 
TOG'un verdiği burslardan Gözde; staj ve rehberlikten Lütfiye sorumlu. Fatma Hanım TOG Ofis'i çekip çeviriyor, Okan Abi ise ulaşımımızı sağlıyor.

Mali ve İdari İşler Departman Yöneticisi
Nazan Tarakçı
nazan.tarakci@tog.org.tr
Mali ve İdari İşler Sorumlusu
Oğuz Eroğlu
oguz.eroglu@tog.org.tr
Burs Sorumlusu
Gözde Duranay
gozde.duranay@tog.org.tr
Staj ve Rehberlik Sorumlusu
Lütfiye Örge
lutfiye.orge@tog.org.tr
Ofis Görevlisi
Fatma Tüysüz
Ofis Görevlisi
Okan Özkan


Kaynak Geliştirme ve İletişim Departmanı


Aşağıdaki durumlarda bu departmanla iletişime geçebilirsiniz:
-TOG'a destek sağlayacak bir kuruluş ya da kişi tanıyorsanız,
-Yerel TOG çalışmanızın daha çok kişiye duyurulmasını istiyorsanız,
-TOGSES, web sitesi, facebook gibi iletişim araçlarında haberimiz yer alsa diyorsanız.
-TOG tanıtım malzemelerine ihtiyaç duyuyorsanız.


Kim kimdir?
Betül kaynak geliştirme ve iletişimin genel koordinasyonundan, Fatih TOGSES, web vb. iletişim araçlarından ve Kayhan ise tanıtım malzemeleri ve kargolardan sorumludur.


Kaynak Geliştirme ve İletişim Departmanı Yöneticisi
Betül Selcen Özer
betul.ozer@tog.org.tr
İletişim Sorumlusu
Fatih M. Akdan
fatih.akdan@tog.org.tr
İletişim Sorumlusu
Kayhan Karabulut
kayhan.karabulut@tog.org.tr


Bilişim Departmanı

Genel bilişim işlemlerinden Ercan sorumludur. TOG Veritabanıyla ilgili Ercan'dan bilgi alabilirsiniz.

Bilişim Departmanı Yöneticisi
Ercan Kaplan
ercan.kaplan@tog.org.tr

Hiç yorum yok: